Foliar Boron

Борът участва активно при преноса на захари през клетъчните стени и синтеза градивните елементи на стените. Поради факта, че влияе на развитието на клетката, недостатъчното количество бор ще забави растежа и развитието.

Недостиг на бор може да се появи при всички земеделски култури. Основните фактори влияещи върху усвоямостта на бор са почвената реакция (рН) и нейната влажност. При отглеждане на култури при засушливи условия и на почви с рН под 6,5  има реална опастност от боров дефицит.

Липсата на бор причинява чупливи листа при сорго, зелеви култури и захарно цвекло.

Образуването на полен се влияе изключително много от наличието на бор. Изисква се достатъчно количество бор за поленообразуването и жизнеспособността на полена.

Описание

Напълно водоразтворим тор съдържащ азот и бор.

Съдържание

Елемент

Wt/Vol

Wt/Wt

Азот

6.50%

4.80%

Бор

15.00%

11.00%

рН(10% разтвор)

8.0÷9.0

Специфична плътност

1.36 кг@180С

 

Упътване за употреба

Напълнете пръскачката с половината от необходимото количество вода. Прибавете определеното количество от Foliar Boron в пръскачката при постоянно бъркане. Допълнете пръскачката.

Препоръчителното количество вода – 50-150 л/дка

Преди употреба разклатете добре опаковката.

Препоръчителни дози

Култура

Доза л/дка

Доза мл/100 л вода при капково напояване

Брой пръскания и време на приложение

Рапица

0.25

след розетка – 5-6 лист и преди нарастване на страничните разклонения
Слънчоглед

0.25

5 – 8-ми лист
Зеленчуци

0.2-0.3

400

след разсаждане ,2ро– приложение преди стопанска  зрялост
Овощни

0.2

200

3-кратно през вегетацията, I-во – след опадване на венчелистчетата, а последва- щите – през 2-3 седмици

 

Съвместимост с други препарати

Foliar Boron е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. ОМЕХ не може да поеме никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.

Предпазни мерки

Foliar Boron трябва да се съхранява в условия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение – 5÷400С. Foliar Boron е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. При по-продължително съхранение може да се получи леко утаяване, което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.