Omex е Световен лидер в технологиите за растително хранене.

Основана през 1976 г. Omex Agrifluids, като подразделение на Omex Group произвежда и изнася уникален набор от листни торове и биостимулатори при следване на най-високи стандарти за качество.
Като специализиран производител на течни листни торове без аналог, наречени листни суспензионни или емулсионни, OMEX постига максимална БИО-ефективност чрез уникален комплекс от прилепители, позволяващи по-добро покритие на листата и по-бързо усвояване и асимилация на хранителни вещества.
Под марката OMEX се продават широка гама продукти, тясно специализирани за специфичните нужди на всеки клиент.
Продуктите на Omex са произведени и гарантират един и същ висок стандарт за качество, познат из целия свят.

Суспензионни торове

Суспензионните торове OMEX се характеризират с изключително високата концентрация на хранителни елементи и 100% водоразтворимост, използвани за листно торене.
Omex суспензионните торове често постигат концентрация близка до тази на кристалните торове и няколко пъти по-висока концентрация спрямо нормалните листни торове.
Формулациите на Omех имат висока степен на безопасност към растенията и околната среда и са съвместими с повечето пестициди.

Повишаване здравето на растенията

Традиционно торовете се използват за повишаване на добива. Но в световен мащаб се затвърждава мнението, че е важно и да повишават здравето на растението. В Omex Agrifluids тази идея е развита и се произвеждат торове, предназначени да увеличат максимално здравето и силата на растенията с цел намаляване повредите от болести и неприятели.
Използването на Omex торове в производствената програма ще доведе до минимизиране използването на фунгициди и инсектициди!

Продукт Опаковка Цена за л Bio-20 20 л 11,00 3x Emulsion 20 л 8,00 Foliar Boron 20 л 7,50 Sulphomex 20 л 7,00 Sequential 1 20 л 8,50 Sequential 2 20 л 8,50 CalMax 20 л 8,00 Micromax 20 л 13,00 Vitomex 20 л 22,00 DP98 20 л 15,00 Galrand 20 л 75,00 Всички цени са БЕЗ ДДС 20%

Листни торове за биологичното земеделие.

Макро- и микроелементи, смесени с естествени стимулатори на растежа на растенията, екстракти от морски водорасли.