За OMEX

Omex е Световен лидер в технологиите за растително хранене.

Основана през 1976 г. Omex Agrifluids, като подразделение на Omex Group произвежда и изнася уникален набор от листни торове и биостимулатори при следване на най-високи стандарти за качество.

Като специализиран производител на течни листни торове без аналог, наречени листни суспензионни или емуслионни, Омекс постига максимална БИО-ефективност чрез уникален комплекс от прилепители, позволяващи по-добро покритие на листата и по-бързо усвояване и асимилация на хранителни вещества.

Под марката Omex се продават широка гама продукти, тясно специализирани за специфичните нужди на всеки клиент.

Продуктите на Омекс гарантират един и същ висок стандарт за качество, познат из целия свят!

Суспензионни торове

Суспензионните торове OMEX се характеризират с изключително високата концентрация на хранителни елементи и 100 % водоразтворимост, изпозвани за листно торене.

Omex суспензионните торове често постигат концентрация близка до тази на кристалните торове и няколко пъти по-висока концентрация спрямо нормалните листни торове.

Химическите изисквания за формулирането на Омекс водоразтворими суспензии са комплексни. Високотехнологични гелове се смесват с висококачествени суровини, за да се произведат стабилни формулации. Хранителните елементи са без съдържание на хлор, а микроелементите хелатирани с EDTA , където е възможно. Като допълнение, строг контрол се упражнява на всяка стъпка от производствения процес.

Формулациите на Omех имат висока степен на безопасност към растенията и околната среда и са съвместими с повечето пестициди.

Повишаване здравето на растенията

Традиционно торовете се изпозват за повишаване на добива. В световен мащаб се затвърждава мнението, че торовете трябва да повишават и здравето на растението. В Omex Agrifluids тази идея е развита и се произвеждат Omex торове, предназначени да увеличат максимално здравето и силата на растенията с цел намаляване повредите от болести и неприятели.

Използването на Omex торове в производствената програма ще доведе до минимизиране използването на фунгициди и инсектициди.

Ролята на листните торове

Растенията извличат основните количества хранителни елементи основно чрез корените. Но има и случаи, когато листното торене е необходимо и полезно :

  • Намалява въздействието върху околната среда. Ефективността на приложените хранителни елементи е по-висока спрямо почвеното приложение. Това може да се окаже важно в райони, които са екологично нестабилни
  • Предпазва и лекува хлорози, причинени от липса на определени хранителни елементи
  • Чрез листното торене на растението се доставят хранителни елементи блокирани в почвата от неблагоприятно рН, преовлажненост, недостатъчна аерация или от структурни особености на почвата.
  • Целево внасяне на определен хранителен елемент
  • Доставя хранителни вещества на растения с дълбока коренова система, при които повърхностното торене с гранулирани фосфорни,калиеви или магнезиеви торове не е ефективно

Въпреки тези предимства, листното торене не бива да се разглежда като заместител на почвеното торене, а като част от цялостното хранене на растенията.

Киселинност и Алкалност – Значимостта на почвената реакция (рН)

Степента на киселинност и алкалност на почвата се измерва чрез скалата на рН. Стойности под рН 7 са киселинни, а тези над рН 7 са алкални.

В зависимост от рН на почвата различните микро- и макроелементи са с различна достъпност за растенията.

  • При почви с по-силно алкална реакция повечето микроелементи стават недостъпни за растенията.
  • При почви с по-силно кисела реакция на почвата при някои култури може да се стигне до редуциране на растежа поради недостъпност на макроелементи или поради прекалено високи нива на други елементи.