Хърватска –  Лозички, възстановени след повреда с оксифлуорфен /Гоал 2Е/ – 250 мл/100 л Bio-20

След 5 дни

 Нетретиран                                                                        Третиран с Био 20 на Омекс

След 3 Седмици

Нетретиран                                                                  Третиран с BIO 20