Опитът на другите държави с Био 20:

Bio 20 се използва от фермери и производители по света за намаляване на стреса, когато корените на растенията не са в състояние да функционират правилно. Примерите включват засушаване, преовлажняване, уплътняване на почвата и вредители по корените.

Bio 20 не отстранява причината за проблема, но запазва растението и насърчава растежа на нови корени, докато причината на проблема изчезне. Изключителният успех при редица култури от Бразилия до Китай, правят BIO 20 най-продавания омекс продукт от групата на листните торове!

 

Bio 20 on Soya Bio 20 on Soya

Снимките показват Roundup Ready соя в Бразилия, напръскани с Bio 20. В резервоарът се смесват с Roundup за намаляване на стреса и въздействието на глифозата върху културата.

Снимките са взети 24 дни след пръскането.

През 2011 г. много от земеделските стопани в Англия успяха да преодолеят най-лошото – СУШАТА с помощта на  Bio 20. Тази година, тъй като сушата е обявена в по-голямата част от Източна Англия, се очаква Bio 20 да се използва за поддържане на растежа на културите, особено когато културите са торени с  гранулиран азот.

 

 

Bio 20 on Winter Barley

Bio 20 on Winter Barley

Bio 20 при зимен ечемик третирани са растенията вляво, а нетретирани – вдясно

Bio 20 on Sugar Beet

Sugar Beet untreated

Bio 20 Захарно цвекло 0,3 л / дка – Третирано растение вляво, нетретирано – вдясно.

За най-добър резултат Bio 20 следва да се прилагат преди стрес симптомите да станат твърде изразени.

Био 20 е повече от приятел срещу СУШАТА!
Агрономи и фермери в Източна Англия включват Bio 20 в техните режими за управление на растителните култури, за да си гарантират максимално качество и добив.

• Намаляване на симптомите на стрес във всички култури
• Насърчаване на растежа на кореновата система, когато почвените условия са неблагоприятни
• Бързо възстановяване след тежки зимни условия
• Предотвратяване на стреса при разсаждане на зеленчуци

Bio 20 е NPK 20-20-20 плюс микроелементи и “натурален бои-стимулант”.