Програма за подхранване на слънчоглед с Омекс продукти

Време на приложение Продукт Доза
мл/дка
Цел
3-5 двойка лист

Bio-20

250

Развиване на по-мощна коренова ситема

бутонизация

Foliar Boron

150

Подобрява опрашването и залагането на повече семена. Повишава съдържанието на масло

Sequential 2

200