Програма за подхранване на царевица с Омекс продукти

Време на приложение Продукт Доза
мл/дка
Цел
3-4 лист

Bio-20

200

Развиване на по-мощна коренова ситема. Подобряване усвояването на азота от почвата

Sulphomex

200

3-8 лист

3x Emulsion

250

Подсилване на растежа и предотвратяване дефицита на микроелементи