Продукти

Суспензионни (емулсионни) торове

Високо концентрирани, 100% водоразтворими формулации, постигащи максимална биоефективност при широк кръг от култури

Omex CalMax | Omex Sequential 1 | Omex Sequential 2 | Omex 3x Emulsion | Omex Micromax

Минерални торове

Високо концентрирани изцяло минерални торове за листно приложение и фертигация

Omex Foliar Boron | Omex Sulphomex