Kingfol Cu

Елемент
% Съдържание
Водоразтворимо
съдържание
Приложение
мл./дка
Цена
20 л.
Цена
1 л.
Мед 50.1% 29.5% 500 мл-1 л. при запитване при запитване