Kingfol Cu/Mn/Zn

Елемент
% Съдържание
Водоразтворимо
съдържание
Приложение
мл./дка
Цена
20 л.
Цена
1 л.
Мед 8% 4.7 % 500 мл-1 л. при запитване
Манган 33% 19.4%
Цинк 11% 6.5%
Азот 1.7% 1.0%