Kingfol Mg

Елемент
% Съдържание
Водоразтворимо
съдържание
Приложение
мл./дка
Цена
20 л.
Цена
1 л.
Магнезий 22% 17% 200-400 мл при запитване при запитване