Kingfol Zn

Елемент
% Съдържание
Водоразтворимо
съдържание
Приложение
мл./дка
Цена
20 л.
Цена
1 л.
Цинк 70% 41% 500 мл-1 л. 13 лв./л 15 лв./л