Продукт

Опаковка

Цена за л

Bio-20

20 л

11,00

3x Emulsion

20 л

8,00

Foliar Boron

20 л

7,50

Sulphomex

20 л

7,00

Sequential 1

20 л

8,50

Sequential 2

20 л

8,50

CalMax

20 л

8,00

Micromax

20 л

13,00

Vitomex

20 л

22,00

DP98

20 л

15,00

Galrand

20 л

75,00

  • Всички цени са БЕЗ ДДС 20%